Meditace na přání

Nahrávka osobní meditace na přání vám pomůže pohlédnout na téma, které řešíte, odlišnou optikou, než kterou se dívá intelekt. Může vám přijít obraz, může se otevřít pole řešení, můžete se uvolnit a začít více důvěřovat životu. Je to například v situacích, kdy:

• máte otázky, na které mysl nezná odpověď

• jste v bodě rozhodování

• něco ve vašem životě končí nebo se před vámi otevírá něco nového

• potřebujete nějakou oblast života rozproudit nebo zharmonizovat … atd.

Co od vás potřebuji: stručný popis toho, co má být námětem meditace

Tato meditace není určená pro řešení závažnějších traumat, pro tento případ doporučuji spíše individuální terapie.
Nikdy v meditacích nezasahujeme do informačního pole dalších lidí, nikoho neovlivňujeme … s plným respektem ke svobodné vůli.

Délka nahrávky: přibližně 30 minut
Formát: mp3
Cena za nahrávku: dle domluvy

Nahrávky meditací nejsou určeny těm, kdo mají psychické potíže nebo se nacházejí v emočně silně vypjatých stavech. Děkuji, že to respektujete.