Představte si, jaké by to bylo…
mít svoji osobní meditaci pro uvědomění si svých kvalit,
pro své léčení, pro svoji cestu, meditaci důvěrnou a originální,
jejíž slova, obrazy i energie promlouvají pouze k vám.
Právě takové se rodí v imaginariu…

Imaginarium je
Prostor fantazie, představivosti, imaginace, kam skrze slova přicházejí obrazy a kde není nejvyšším vládcem logická mysl.
Prostor, kde si s těmito obrazy můžete dále hrát a nechat přicházet do vědomí asociace z nevědomých hlubin i skrze sny.
Prostor klidu, bezpečí a důvěry, v němž se můžete volně a svobodně procházet a potkávat tu pouze sebe samé.